Нова книга на Никола Делиев

Велинград 18-12-2014 - 18-12-2014

Излезе новата книга на Никола Делиев

Излезе от печат една безценна книга, плод  на огромен труд на видния наш съгражданин и общественик Никола Делиев. „Календар на издирините записани имена, дати събития и снимки на родния край Велинград“ се издава в чест на 110 години НЧ „Васил Левски- 1904“. Книгата съдържа 540 страници, в които е събрана изключително богата информация. 

Според думите на автора „..в нея са поместени  само данни, „извадени“ ( преписани)от издадените книги, вестници, списания и от съхранените архивни единици в Историческия музей Велинград и в Държавен архив Пазарджик“.

Никола Делиев изказва особена благодарност към работещите в Исторически музей Велинград, към Георги Н.Пашов, Костадин Шулев, Александър Арнаудов, Михаил Алексиев, както и към Община Велинград и всички негови приятели и съграждани, дарили свои средства под девиза „100 добри сърца“.

Книгата ще бъде качена в интернет на адрес: www.nikola-deliev-velingrad.hit.bg