ПУ "Драган Манчов" се включи в отбелязването на Деня на хората с увреждания

ПУ "Драган Манчов" - гр.Велинград 03-12-2014 - 30-11--0001

На 3-ти декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания.   По инициатива на Ригионален инспекторат гр.Пазарджик традиционно във фоайето на институцията се провежда изложба на творчество на деца със СОП от цялата област, където своите творби представиха и децата от Помощно училище «Драган Манчов» Велинград.  При тържественото откриване на мероприятието в речта си началник на РИО г-жа Кайтазова изказа своята подкрепа за инициативи и дейности на специалните училища от областта.

Всяка година на този ден световното обществено внимание е насочено към търсенето на нови възможности за подкрепа на тези хората. За подобряване качеството на  живот на хората с увреждания се изисква всестранен подход, необходимо да бъдат разработени устойчиви форми на взаимодействие между различни институции  за осигуряване на възможност за обучение, квалификация, преквалификация, за развитие  на социални услуги и за осигуряване на конкурентоспособност на хора с увреждания на пазара на труда и възможност за тяхната професионална реализация.

Помощно училище „Драган Манчов“ е едно от важните звена в тази верига от институциите, които би трябвало да приемат върху себе си отговорност за осъществяването на тази задача. Професионално образование и реализация на учениците със СОП е един от стратегически приоритети в дейността на училището. Заедно с Центъра за кариерно развитие гр. Пазарджик и Бюро по труда гр. Велинград беше проведен форум „Път към моята професия“, където по интересен, интерактивен начин, под формата на игра учениците се научиха да разработват автобиография, усвоиха важна информация, която ще им бъде необходима при търсенето на работа след завършването на училището. Посетиха Бюро по труда в рамките на инициативата „ Седмица на отворени врати за младежи“ и от служителката госпожа Илинова получиха пълна и достъпна информация за всички услуги, от които биха могли да се възползват – консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при търсене на работа, помощ за изготвяне на документи за кандидатстване. Изказваме благодарност на директора на ДБП г-н Мандраджиев и на г-жа Илинова за предоставената възможност за участие на учениците със СОП,  благодарение на което младежите припознаха  институцията  като сигурен и лоялен партньор.

Помощно училище в своята стратегията за развитие  заложи много дейности по професионално образование на ученици със СОП от целия регион. Предстои ни  много работа с различни институции, с представители на бизнеса и се надяваме, че със съвместни усилия, заедно, ние ще създадем подкрепяща среда за интеграцията на хората с увреждания, както и да създадем  условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно тяхното участие  във всички области на обществения живот.

Географски координати: 42.03181085566301° с.ш 23.99037480354309° и.д:

ПУ "Драган Манчов" се включи в отбелязването на Деня на хората с увреждания местоположение на картата: