Забавления

Тук и във ФБ страницата ни ще следим развитието на отправеното предложение към Кмета на Община Велинград:

[12.04.2021 г.] Официален отговор 2 от Община Велинград (подписан от Заместник-кмета) относно ревизираното Предложение от 31.03.2021 г.:

Въе връзка с горепосоченото писмо и свързаното с него предложение за поставяне на маса за тенис на сцената на пл. "Н. Гяуров" за свободно ползване Ви информирам за следното:

Сцената на пл. "Н. Гяуров" е изградена по проект и нейното предназначение е за провеждане на културни и други мероприятия с масов характер, с посочен организатор и при спазване на всички законови изисквания. Свободното ползване за спортна дейност е недопустимо до изтичане на срока за устойчивост по проекта.

[31.03.2021 г.] от ecovelingrad.com:   Ревизирано Предложение 2  до Кмета на община Велинград

Уважаеми Г-н Кмет,

След получения на 30.03.20201 г. официален отговор с Изх. № 94-00/2829 /29.03.2021 г. реших да актуализирам предложението ми с Вх. № 94-00/2829 на 23.03.2021 г. към опростяване, както следва:

На покритата сцена в центъра на Велинград Общината да постави една тенис маса и ветроупорна завеса тип мрежа с отвори до 1 см2 от пода до височина 2 метра (да не бяга топчето, да се спират поривите на вятъра, да се осигури комфорт и безопасност на играещите и да има постоянно пълна циркулация на въздуха).  

Това може да се дефинира като Експериментален Общински проект за ускорено преодоляване на социалните последствия от принудителната изолация, по предложение на Костадин Буков.

Реализацията на такъв мини проект може да се случи и за две седмици и с прогнозна стойност до 2000 лв.  900 лв. еднократна инвестиция. Тенис масата може да бъде дарена за тази цел от мен и брандирана с ecovelingrad.com при доказана липса на достатъчно общински средства. За предпочитане е Общината заеме с това изцяло.

При успех на проекта във времето (да просъществува без значителни щети в следващите 3 месеца след реализирането му), да има възможност да се разшири до първоначалното предложение с билярдната маса, дартс-а и масата за настолни игри ИЛИ просто да се добави втора тенис маса.

При неуспех, според причинителя и мащабите, ще се реши дали да се премахне масата (напр. да се дари на училище, ако масата не предоставена от ecovelingrad.com). Общината следва да се договори и със собственика на уеб камерата да предоставя записи при нужда.

Убеден съм, че реализацията на това предложение ще доведе до повече ползи в много кратък срок при почти символичен разход и риск.

--------------

 В отговорът Ви от 29.03.2021 г. се позовавате на Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-173-/18.03.2021 г., която забранява спортни прояви и т.н. с валидност от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. Новата Заповед на Министъра на здравеопазването е РД-01-194/30.03.2021 г. вече не забранява предложеното тук, което вече ще е и на открито (с мрежа, вместо с плътна преграда).

Предвид хронологията на предложенията и Вашия отговор, който представлява принципно съгласие, очаквам в следващия отговор на това променено предложение да има яснота, а именно:

 • Ангажимент на Общината – съгласна ли Тя да изпълни Предложението,
 • Срок за изпълнение,
 • Ако е Общината е съгласна, но не е в състояние, да обясни защо е така и да позволи на ecovelingrad.com или на друг да изпълни Предложението. 

[29.03.2021 г.] Официален отговор 1 от Община Велинград (подписан от Заместник-кмета) относно ревизираното Предложение от 23.03.2021 г.:

"Уведомявам Ви, че към настоящия момент идеята Ви няма как да се осъществи. Предвид пандемичната ситуация и ограничителните мерки, наложени със Заповед РД-01-173-/18.03.2021 г на Министъра на здравеопазването, се преустановява провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер, като се допуска изключение само за картотекирани спортисти." [Цитираната Заповед важи от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., следователно такъв отговор в такъв момент е излишен и ..смешен, макар по същество да представлява принципно съгласие].

 

[22.03.2021 г.]  от ecovelingrad.com: Изпратено ревизирано Предложение 1 към Кмета на Велинград с ВХ.Н. от 23.03.2021 г.:

Уважаеми Г-н Кмет,

След проведен разговор на живо с г-жа Цвета Спасова на 16.03.20201 г. реших да променя първоначалното си предложение (вх. № 94-00/1201/26.01.2021 г.) към минимализиран вариант както следва:

На покритата сцена в центъра на Велинград Общината да постави една тенис маса и ветроупорна завеса от пода до височина 2 метра (да не бяга топчето, да се осигури комфорт и безопасност на играещите и да има постоянно освежаване на въздуха).  

Това може да се дефинира като Експериментален Общински проект за ускорено преодоляване на социалните последствия от принудителната изолация, по предложение на Костадин Буков.

Реализацията на такъв мини проект може да се случи и за две седмици и с до 2000 лв. еднократна инвестиция. За предпочитане е Общината заеме с това изцяло. Тенис масата може да бъде дарена за тази цел от мен и брандирана с ecovelingrad.com при доказана липса на достатъчно общински средства.

При успех на проекта във времето (да просъществува без значителни щети в следващите 3 месеца след реализирането му), да има възможност да се разшири до първоначалното предложение с билярдната маса, дартса и масата за настолни игри ИЛИ просто да се добави втора тенис маса.

При неуспех, според причинителя и мащабите, ще се реши дали да се премахне масата (напр. да се дари на училище, ако масата е общинска собственост). Общината следва да се договори и със собственика на уеб камерата да предоставя записи при нужда.

Убеден съм, че реализацията на това предложение ще доведе до повече ползи в много кратък срок при почти символичен разход и риск.

Предвид хронологията на първоначалното ми предложение и намаляване на обхвата му, очаквам отговор на това до 26.03.2021.

 

[16.03.2021 г.] Среща на живо в Общината по уговорката от 15.03. Към момента не е етично да споделям детайли от близо едночасовия ни разговор с представителя на властта. Изисках официален писмен отговор според административните правила - такъв към момента (18.03.2021) няма. Административните срокове са нарушени от администрацията.

[15.03.2021 г.] от Общината след писмено напомняне от ecovelingrad.com на 15.03.: "Бих искала да ми дадете ваш телефон за връзка , за да се срещнем. Може да ми се обадите и на долупосочения телефон. /началник на отдел "Туризъм и реклама", Община Велинград/"

[15.03.2021 г.] от ecovelingrad.com - на 50-и ден от подаването на Предложението: "Бих желал да получа отговора по Предложението към Кмета, входирано в Деловодство на Община Велинград с вх. № 94-00/1201/26.01.2021г.

[28.01.2021 г.] от Общината след писмено напомняне от ecovelingrad.com на 27.01.: "Вашето Предложение беше входирано в Деловодство на Община Велинград с вх. № 94-00/1201/26.01.2021г."

[26.01.2021 г.] от ecovelingrad.com:   ПРЕДЛОЖЕНИЕ  до Кмета на община Велинград

Уважаеми Г-н Кмет,

Предлагам в центъра на Велинград, върху терена на постоянната сцена да се поставят:

 1. 1 бр. тенис маса за външен монтаж, сгъваема, с комплект 4 хилки и топчета. (пример1, пример2)
 2. 1 бр. билярдна маса, като може да се вземе бездействащата такава от превърнатото в склад общинско помещение на бул. Хан Аспарух, 22.
 3. 1 или 2 бр. обикновени електронни мишени за дартс. (пример)
 4. 2 бр. обикновени квадратни пластмасови маси и 8 бр. обикновени пластмасови столове. 
 5. Игри – 1 бр. табла/шах, 1 бр. други игри.
 6. Ветроупорни завеси (прозрачни с/без надписи върху тях, с възможно регулиране на височината им от минимум 1,80 м. до колкото нагоре може и същевременно да се осигурява винаги циркулация на въздуха на сцената), да се монтират на съществуващите колони на сцената, които да спират директния вятър и водни капки, да задържат тенис топчето, да пазят гореизброеното оборудване от лоши атмосферни условия, да създават достатъчно комфорт на ползвателите. (пример)
 7. Вътрешна лека преносима преграда на две части с около 7 метра обща дължина и височина около 60 см., която да ограничава топчето в зоната на тенис масата.
 8. 2 бр. насрещни камери с охранителна и популяризираща цел, които да предават в реално време през линк в страницата на общината.

Източната половината (откъм Чашата) от сцената ще бъде за тенис масата, на другата половина ще бъдат дартсът, билярдът и масата с игрите.

Вероятно Общината вече разполага с всичкия или с част от гореизброения инвентар – при липса може да се закупят спортните пособия от Декатлон, например.

Ползването им ще е безвъзмездно.

На оградените около 70 кв.м. площ на сцената едновременно могат да бъдат до 16 човека (до 4 на тенис масата, до 4 на билярда, до 4 на дартс и 4 на масата с игри) на средно разстояние над 2 метра заради коронавируса. В допълнение може да се оставят 15 см. празнина между ветроупорните завеси и покрива за осигуряване на непрекъсната въздушна циркулация.

Общата стойност при закупуване на чисто нови неща (не е задължително) без билярдната маса оценявам на до 4000 лв., разход твърде малък в сравнение с имиджа на града, с положителния директен ефект върху местни и гости, с риска (при евентуален неуспех? на реализираната идея оборудването може да се дари например на училища).

Финансирането и изпълнението може да се организира изцяло от Общината (за предпочитане заради редовното почистване и уреждане на навременното преместване на оборудването заради други планирани събития). Мога да потърся фирма спонсор или с лични средства да го реализирам частично.

Сцената в самия център на Велинград е постоянна, целогодишно покрита, непрекъснато осветена и с местоположението си е „нарисувана“ да се използва по-често в рамките на правилата за обществен ред (камерите в реално време, осветеността и преминаващите хора са добра предпоставка за запазването на оборудването). Потенциалът е огромен – да се организират състезания по игрите винаги с публика, чести събития, караоке и кино прожекции в бъдеще и т.н., все неща от първа необходимост след коронаблокажа, а и въобще. Реализацията е бърза и може събитието по откриването да се случи веднага след отпадането на най-строгите ограничения.

По времето на друго планирано събитие на сцената, оборудването лесно могат да се преместят на тротоара непосредствено зад сцената, където няма да се виждат и да пречат.

Развитието по това Предложение ще се публикува и на сайта ecovelingrad.com и във facebook страницата му.

Надявам се да погледнете на това предложение с въодушевление и да допринесете да не се пропуска и ден за реализацията на такава възможност, за да не съжаляваме всеки път преминавайки покрай покритата, осветена и ..празна сцена!

26.01.2021 г.

Гр. Велинград